אננדה דס

יוגה צחוק וקונדליני יוגה

סדנאות בפסטיבל:

יום חמישי ב-19:00 שער הגוף
יום שישי ב-08:00 שער הגוף
יום שבת ב-14:00 שער הגוף

Ananda Das

His Workshops are very heart opening and effective in creating deep silence and self-awareness within. He brings great depth, peacefulness, joy and spontaneity to his teachings. ​He is a gifted spiritual guide from India who imparts this trans-formative wisdom through more vibrations and “Experience".

Website: www.anandadasyoga.com

Facebook: https://www.facebook.com/anandadasji

Email: anandadasyoga@gmail.com

Tel: +34 651515294 (Spain)

 

Laughter Yoga Workshop: Laughing Buddhas
This workshop offers a safe space to laugh and play. You laugh at the ridiculousness of your own Mind without conditions and have Tons of fun.You will feel completely relaxed, lighter and with a quiet mind and strength to face the day to day life with more Joy and sense of humor. Nothing is more relaxing than being able to be Simply Yourself.

 

Kundalini Yoga Meditation Workshop
How to quiet the mind, and observe the Awareness inside.

pink-divider