אורניתה שיהם

אורניתה שיהם

Design is a funny word

pink-divider

Design is a funny word

אורניתה שיהם
אורניתה הולכת ונושמת את דרך הרפואה ב 13 שנים האחרונות, על דרך החניכה השמאנית, מחזיקה מרחבי ריפוי ואהבה, הילרית, מנחת טקסים ואומנית של חפצי עוצמה מרפאים. מורה של מורים, מלווה תהליכי התפתחות, מרפאה בתדרי אור וטכניקות שהגיעו בדרך החניכה המסורתית ממרפאי שושלת הקורנדרוס ממקסיקו, מרפאה בנוכחות. חונכת תלמידים ומורים לשימוש בגאומטריה המקודשת בצבעי רפואה ואור, ולריטריט ‘התערבות אלוהית’ , חניכות לממדים.
אתר

 

מרפאים באור עם אורניתה – שיהם ‘מרחבי אהבה מרפאים’
במהלך סדנא זו אדבר על מהות החניכה השמאנית ואיך הגוף הפיזי והאנרגטי שלנו נפתחים לתדרים לאחר טקס החניכה. איך ניתן לפתוח ערוצים לתדרי ריפוי שונים ? איך נעצים את יכולות הריפוי הטבעיות של הגוף ? אחזיק בעבורכם מרחב רפואה, אחנוך אתכן/ם לאחת מטכניקות הריפוי בתדרים, נתרגל בזוגות ונקבל את רפואה הרוח.

 

אוריינטציה שאמנית עם אורניתה – שיהם ‘מרחבי אהבה מרפאים’
במהלך סדנא זו אחנוך את המשתתפים למערך הגאומטרי הטבעי של הגוף, היוצר מרחב הכלה ואהבה פנימי. מציאת הסנטר בתוכנו. איך נוכל להחזיק מרחב אהבה פנימי בעבורנו ? אלמד עבודה פשוטה ונגישה עם המערכים הגאומטריים הטבעיים המשוכללים של הגוף, נפתח ונחווה את שבעת ערוצי האנרגיה. ונמצא פנימה את הנתיב לחזרה הביתה אלינו, בתוך אתגרי חיינו, חזרה אל עין הסערה, הסנטר. זו תפילה עמוקה והתכווננות לריפוי וחיבור פנימה מתוך נוכחות. זו הסכמה לראות ולהכיל את התפיסות המעכבות היושבות על שבעת הערוצים ולהבחין בדליפות אנרגטיות בחיינו. הסכמה עמוקה ואפשור פנימי לאור ולרפואה להיכנס.