מדיניות ביטול

על פי חוק הגנת הצרכן תשמ”א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א – 2010.
בכל מקרה של ביטול יחויב הלקוח בדמי ביטול לפי תאריך הביטול ומועד הרכישה.

תאריך הביטול יחושב לפי המועד בו נתקבל הביטול בכתב (בפקס, דואר או אימייל במשרדינו – [email protected] או רחוב גן עוז 11 פרדס חנה-כרכור 3703666.

ביטול עד חודש לפני (עד ה 5/4/23). זיכוי מלא פחות דמי טיפול בסך 5% ש״ח.
ביטול עד שבועיים לפני האירוע (עד ה20/4 ב- 22:00 בלילה): זיכוי מלא למעט 15%.
ביטול עד שבוע לפני האירוע (עד ה27/4/23 ב22:00) 50% דמי ביטול.
החל מתאריך 28/4/23 ואילך, לא יוחזר התשלום.
ניתן להעביר כרטיסים ללא עלות למשפחות אחרות, יש לשלוח מייל עם פרטי המשפחה והקהילה אליה מועברים הכרטיסים ולקבל אישור מראש במייל חוזר.
העברת התשלום לאחר קבלת האישור מההפקה יהיה בין המשפחות ישירות.
ברירת דין ומקום שיפוט: תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי (ללא כללי המשפט הבילאומי הפרטי המהווים חלק ממנו). כל תביעה שתוגש כנגד מפעילת האתר תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא אך ורק לבית סמכות המשפט המוסמך בחדרה.