סופשבוע לזוגות על זוגיות

סופשבוע שכולו מיועד להדלקת הניצוץ הזוגי

על פי חוק הגנת הצרכן תשמ”א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א – 2010.
בכל מקרה של ביטול יחויב הלקוח בדמי ביטול לפי תאריך הביטול ומועד הרכישה.

תאריך הביטול יחושב לפי המועד בו נתקבל הביטול בכתב (בפקס, דואר או אימייל במשרדינו – [email protected].

מדיניות ביטול:

ביטול עד חודש לפני האירוע – זיכוי מלא פחות דמי טיפול בסך 200 ש״ח. 
ביטול עד שבועיים לפני האירוע: זיכוי מלא מינוס 1,000 ש״ח. 
ביטול עד שבוע לפני האירוע
50% דמי ביטול.
החל משבוע לפני האירוע, לא יוחזר התשלום.
 
במקרה של דחיית האירוע מסיבות בטחוניות (כח עליון) יישמר התשלום לניצוץ הבא.
למי שיבחר בכך, יוחזר התשלום בהפחתת 1,000 ש״ח.
 
ברירת דין ומקום שיפוט: תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי (ללא כללי המשפט הבילאומי הפרטי המהווים חלק ממנו). כל תביעה שתוגש כנגד מפעילת האתר תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל.