סופשבוע לזוגות על זוגיות

סופשבוע שכולו מיועד להדלקת הניצוץ הזוגי

15-17.9.22 חמישי עד שבת

|

מלון בוטיק סלינה מנתור ירושלים

על פי חוק הגנת הצרכן תשמ”א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א – 2010.
בכל מקרה של ביטול יחויב הלקוח בדמי ביטול לפי תאריך הביטול ומועד הרכישה.

תאריך הביטול יחושב לפי המועד בו נתקבל הביטול בכתב (בפקס, דואר או אימייל במשרדינו – [email protected]

מדיניות ביטול:
אם הביטול התבצע תוך 14 ימים קלנדריים מיום הרכישה ובלבד שנותרו לפחות 7 ימי עסקים טרם מועד האירוע – דמי הביטול הינם 100 ₪ או 5% למשתתף, לפי הנמוך מבניהם.

*ביטול עד שבועיים לפני: (עד ה1/9 ב12:00 צהריים)
זיכוי מלא מינוס 1,000 ש״ח
* ביטול עד שבוע לפני (עד ה8/9
ב12:00 בצהריים) זיכוי חצי מהסכום ששולם.


ברירת דין ומקום שיפוט: תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי (ללא כללי המשפט הבילאומי הפרטי המהווים חלק ממנו). כל תביעה שתוגש כנגד מפעילת האתר תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם, היא אך ורק לבית סמכות.

המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו.